ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ – Διαχείριση των ανθρώπων στο περιβάλλον τηλεργασίας

Home / Blog

ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ – Διαχείριση των ανθρώπων στο περιβάλλον τηλεργασίας

by | Mar 27, 2020 | Article | 0 comments

ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ – Διαχείριση των ανθρώπων στο περιβάλλον τηλεργασίας

Σπύρος Στεφάνου

27/03/2020

Η τηλεργασία μπαίνει στη ζωή μας. Θα μάθουμε να αναθέτουμε, εκτελούμε, διαχειριζόμαστε έργα με τον ίδιο αποτελεσματικό τρόπο που κάναμε και έως τώρα στο χώρο εργασίας μας.
Παρόλη τη χρήση της τεχνολογίας προκειμένου να αντικατασταθεί η φυσική μας παρουσία και επικοινωνία, τα έργα θα εξακολουθούν να τα διαχειρίζονται οι άνθρωποι.